dilluns, 30 de gener de 2006

De lògiques apassionadesBruno Espadana

Les mirades
no en saben
d'enganyar...


Un esguard de somriure