dimarts, 9 de maig de 2006

Obvietats & viceversa ( o jocs de mans i seduccions a la carta)jocs de mans

El contrari de treure
conills de la xistera...

treure xisteres del conill.


Un somriure que, es miri com es miri, porta l'aigua al seu molí