dimecres, 28 de juny de 2006

De fer diana, (al centre i una miqueta a l'esquerra) i altres llocs susceptibles de posar-hi l'ull, clavar-hi la balaangelicata

I jo que pensava
que sempre apuntava
massa amunt...


Un somriure d'aquells grossos, grossos (que sempre són un blanc més fàcil)