dimecres, 6 de setembre de 2006

De la millor defensa, d'un bon atac, de trobar l'equilibri, i d'altres dilemes que comprimieixen la vida en un sol fotograma recurrentestatua (no pas de sal)

Voldria cridar
que sóc aquí...

(vehementment)


Un somriure en diapositiva