dissabte, 2 de juny de 2007

Del paroxisme, la tensió lírica, i de tots aquells estats d'anim que es defineixen i difuminen entre l'un i l'altrared-wrap-1 electrowear

... I seguir-la
[des]vetllant encara.


Un somriure entrellaçat