dissabte, 28 de juliol de 2007

De fronteres, de murs que (es clar) separen, de paradoxes, i d'altres blasfèmies que, valgui la redundància, no es poden esborrar ni enderrocarprismes

Les nostres limitacions
ens defineixen.

Els nostres límits
ens difuminen.


Un somriure de punta fina