dijous, 18 de desembre de 2008

De maneres de veure les coses. Artísticament o no

gabia

Les grans històries
no tenen punt de fuga.

[Independentment
de la perspectiva]


Un somriure proper