dimarts, 5 d’octubre del 2010

De peus, pams, colzes i rodolons

regle

No deixa de ser paradigmàtic
que el teorema del dit gros
només funcioni usat
en la seva justa mesura.

Un somriure de broc ample