dilluns, 14 de febrer de 2005

El poder de les paraules

Diccionari


Hecatombe (del grec hekatómbê, compost de hekatón 'cent' i boûs 'bou').
-A l'antiga Grècia sacrifici de cent bous, i per extensió de cent víctimes qualsevols.

Un somriure curiós