diumenge, 5 de juny de 2005

"Le cadavre exquis boira le vin noveau"

Cadavre exquis
Cadavre exquis


"Joc de paper doblegat que consisteix a fer compondre una frase o un dibuix entre diverses persones, sense que cap d'elles no pugui tenir en compte la col·laboració o les col·laboracions precedents. L'exemple, esdevingut clàssic, que va donar nom al joc prové de la primera frase: “El cadàver-exquisit-beurà-el vi-nou.”"
Dictionnaire abrégé du surréalisme , 1938

Un somriure deformat, un somriure rebregat, un somriure interpretat
...