dissabte, 14 d’octubre de 2006

Al·legats


no me mires

Si no sabés el que busca
potser tindria excusa
per no valorar el que troba.


Un somriure en tercera persona del plural