divendres, 1 de febrer del 2008

De conclusions d'aquelles a les que s'arriba després de meditar poc i molt sobre un tema en concret, i altres obvietats que fan de força bon explicar

boomp3.com

Òscar

Quan més canvien(*) les coses,
[llegeixi's evolucionen]
més tendeixen(*) a la normalitat.
[llegeixi's evolucionen]

Deu ser un simptoma.


Un somriure peculiar. Evidentment