divendres, 17 de setembre del 2010

Angles

vies de tren

Mai subestima
les paral·leles.
Ni tan sols, [especialment]
les que en un punt determinat
arriben a convergir.


Un somriure de via ràpida