dimecres, 27 d’abril de 2005

Diferències, coincidències, diferències

Alphonse Marie Mucha-Printems
"Enamorar-se és estimar les coincidències,
i estimar, enamorar-se de les diferències"

(Trobat)Un somriure igual, un somriure diferent