dissabte, 8 d’octubre de 2005

Rimes inexistentsAnjocada

Com aquell vers solitari
que ja mai entrarà
en el gaudi del poema


Un somriure d'àngel caigut